عنوان             :   نه آن‌گونه که می‌بینیم

نویسنده          :   مریم حیدری

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   رامین

چاپ               :   اول ۱۳۹۳

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:     ۸۰۰۰   تومان

شابک             :   ۹-۱۰۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸