سرشناسه : نوروزی، محبوبه، ‏‫۱۳۶۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : کسری/نویسنده محبوبه نوروزی (منها).
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫‏۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۵۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۷۲-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : قطعه‌های ادبی فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : *Literary passages, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۲ /و۴۱۵۱۴ک۵ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۸/۸۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۷۵۹۰۰۳

کسری

محبوبه نوروزی (منها)

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۷۵۰۰ تومان

شابک: ۸-۷۲-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸